shimeji directory

  1. shimejis.xyz
  2. directory
  3. Durarara
  4. Tsugaru Kaikyo Fuyu Geshiki

Tsugaru Kaikyo Fuyu Geshiki

This Tsugaru Kaikyo Fuyu Geshiki (Durarara) shimeji will move around on your screen and interacts with your browser windows while you browsing the web. Install the Shimeji Browser Extension for Google Chrome and download Tsugaru Kaikyo Fuyu Geshiki below to get this little Durarara character on your desktop.


Tsugaru Kaikyo Fuyu Geshiki shimeji preview
category
Durarara

How to get this shimeji ?